Xét về sofa da hiện nay có hai dòng sofa da tồn tại song song với nhau. Thứ nhất là dòng sofa da thật đây là dòng sofa da tự nhiện thuộc phân khúc cao cấp và chất lượng tốt. Thứ hai là dòng...